Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zalecenia dla mieszkańców

26 lutego 2020
Tomasz Bober

W ramach działań prewencyjnych przed zarażaniem zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: 

 https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 http://brzozow.nowybip.pl/article/informacja-gl-wnego-inspektora-sanitarnego-dla-os-b-powracajacych-z-p-lnocnych-wloch

 oraz monitorowanie poniższej strony PPIS Brzozów: http://brzozow.nowybip.pl/ 

Czytaj więcej o: Zalecenia dla mieszkańców

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

26 lutego 2020
Tomasz Bober

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Czytaj więcej o: XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Transmisja sesji Rady Gminy Domaradz 26 luty 2020 r.

24 lutego 2020
Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy w dniu 26 lutego 2020r.

19 lutego 2020
Dorota Mendyka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 26.02.2020 r. (tj. środa) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 26 lutego 2020r.

Walne zebranie sprawozdawcze jednostek OSP z Gminy Domaradz

18 lutego 2020
Aleksander Kudła
Powiększ zdjęcie

Tradycyjnie, początkiem roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz odbyły się walne zebrania sprawozdawcze.  Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z przyjętymi Statutami składały sprawozdania ze swojej działalności oraz bilanse finansowe za rok 2019, przedstawiły projekty działalności i plany finansowe na rok bieżący oraz podejmowały stosowne uchwały. Podsumowania ze swojej działalności składały także Komisje Rewizyjne OSP.
Zarządy wszystkich  5 jednostek OSP otrzymały absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.

Czytaj więcej o: Walne zebranie sprawozdawcze jednostek OSP z Gminy Domaradz

Informacja ARiMR

12 lutego 2020
Tomasz Bober

W dniu 17 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie organizowane jest spotkanie informacyjne/szkolenie dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób zaiteresowanych. Tematyką spotkania będzie sposób rozliczania się KGW. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Brzozowie, który odpowie na Państwa pytania oraz wyjaśni wszelkie zagadnienia związane z tematyką spotkania.

Zapraszamy

Czytaj więcej o: Informacja ARiMR

Przetarg na sprzedaż działki

10 lutego 2020
Małgorzata Domaradzka

Wójt Gminy Domaradz,  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2018 r. poz. 2204  z póź. zm.  ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )

na sprzedaż nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Domaradz. Przedmiotem przetargu jest działka: 1113/14  o pow. 0,0971 ha  położona  jest w miejscowości Domaradz

Czytaj więcej o: Przetarg na sprzedaż działki

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Domaradzu

7 lutego 2020
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

6 lutego 2020 roku Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Domaradzu

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI DOMARADZ

6 lutego 2020
Tomasz Bober

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Domaradz zwołuję Zebranie wiejskie Wsi Domaradz  na dzień 16 lutego 2020. o godz. 12.00 (niedziela) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu

 Porządek zebrania:

  1. Informacja z wykonanych zadań i prac w sołectwie Domaradz w 2019 roku
  2. Informacja z wykonywanych prac w sołectwie Domaradz w bieżącym 2020 roku
  3. Dyskusja, zapytania i odpowiedzi
  4. Wnioski
  5. Spotkanie z przedstawicielami firmy realizującej modernizację ewidencji gruntów na terenie Domaradza
  6. Zakończenie zebrania

Edward Jara

Czytaj więcej o: ZEBRANIE WIEJSKIE WSI DOMARADZ