Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Sesja Rady Gminy w dniu 26 lutego 2020r.

19 lutego 2020
Dorota Mendyka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 26.02.2020 r. (tj. środa) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 26 lutego 2020r.

Walne zebranie sprawozdawcze jednostek OSP z Gminy Domaradz

18 lutego 2020
Aleksander Kudła
Powiększ zdjęcie

Tradycyjnie, początkiem roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaradz odbyły się walne zebrania sprawozdawcze.  Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z przyjętymi Statutami składały sprawozdania ze swojej działalności oraz bilanse finansowe za rok 2019, przedstawiły projekty działalności i plany finansowe na rok bieżący oraz podejmowały stosowne uchwały. Podsumowania ze swojej działalności składały także Komisje Rewizyjne OSP.
Zarządy wszystkich  5 jednostek OSP otrzymały absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.

Czytaj więcej o: Walne zebranie sprawozdawcze jednostek OSP z Gminy Domaradz

Informacja ARiMR

12 lutego 2020
Tomasz Bober

W dniu 17 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie organizowane jest spotkanie informacyjne/szkolenie dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób zaiteresowanych. Tematyką spotkania będzie sposób rozliczania się KGW. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Brzozowie, który odpowie na Państwa pytania oraz wyjaśni wszelkie zagadnienia związane z tematyką spotkania.

Zapraszamy

Czytaj więcej o: Informacja ARiMR

Przetarg na sprzedaż działki

10 lutego 2020
Małgorzata Domaradzka

Wójt Gminy Domaradz,  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2018 r. poz. 2204  z póź. zm.  ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )

na sprzedaż nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Domaradz. Przedmiotem przetargu jest działka: 1113/14  o pow. 0,0971 ha  położona  jest w miejscowości Domaradz

Czytaj więcej o: Przetarg na sprzedaż działki

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Domaradzu

7 lutego 2020
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

6 lutego 2020 roku Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Domaradzu

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI DOMARADZ

6 lutego 2020
Tomasz Bober

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Domaradz zwołuję Zebranie wiejskie Wsi Domaradz  na dzień 16 lutego 2020. o godz. 12.00 (niedziela) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu

 Porządek zebrania:

 1. Informacja z wykonanych zadań i prac w sołectwie Domaradz w 2019 roku
 2. Informacja z wykonywanych prac w sołectwie Domaradz w bieżącym 2020 roku
 3. Dyskusja, zapytania i odpowiedzi
 4. Wnioski
 5. Spotkanie z przedstawicielami firmy realizującej modernizację ewidencji gruntów na terenie Domaradza
 6. Zakończenie zebrania

Edward Jara

Czytaj więcej o: ZEBRANIE WIEJSKIE WSI DOMARADZ

Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

6 lutego 2020
Bernadeta Głód

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy,

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2018.

Dzięki Waszej życzliwości zebraliśmy kwotę 2 382,80 , z której zgodnie z Państwa życzeniem przekazaliśmy m.in.: 730 zł na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 900 zł pokrycie kosztów paliwa obsługi pomocy żywnościowej, w tym 300zł wolontariatu młodzieży podczas zbiórki świątecznej; utrzymanie strony www Stowarzyszenia( 147,6 zł home.pl + 124,48 zł domena), zabezpieczenie prowadzenia prawidłowej księgowości przez biuro zewnętrzne -400zł.  

Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Czytaj więcej o: Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI BARYCZ

6 lutego 2020
Tomasz Bober

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Barycz zwołuję Zebranie wiejskie Wsi Barycz  na dzień 16 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Baryczy

Porządek zebrania:

 1. Powitanie gości i zebranych mieszkańców przedstawienie porządku zebrania
 2. Sprawozdanie sołtysa z ubiegłorocznej działalności i plany na przyszłość
 3. Sprawozdanie z zadań realizowanych w roku 2019
 4. Zadania inwestycyjne do realizacji na rok 2020.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Zakończenie zebrania.

Helena Stec

Czytaj więcej o: ZEBRANIE WIEJSKIE WSI BARYCZ

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

4 lutego 2020
Tomasz Bober

W dniach 10 i 11 lutego 2020r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

 • 10 luty – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej
 • 11 luty
  • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
  • godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Domaradza

Miejsce wydawania żywności:

 • remiza OSP Domaradz Góra
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020