Wodociągi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę na lata 2024-2027

11 kwietnia 2024
Tomasz Śmigiel

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 20.02.2024r. do 19.02.2025r.

W okresie od 20.02.2025r. do 19.02.2026r.

W okresie od 20.02.2026r. do 19.02.2027r.

1

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

Cena wody (zł/m3)

4,55

4,66

4,79

Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc)

7,15

7,28

7,42

2

Grupa 2 (przedsiębiorstwa, instytucje)

Cena wody (zł/m3)

4,55

4,66

4,79

Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc)

7,15

7,28

7,42

3

Grupa 3           (ppoż)

Cena wody (zł/m3)

4,55

4,66

4,79

Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc)

100,00

100,00

100,00

Do ceny i stawki netto podanych powyżej dolicza się 8% podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena jakości wody

16 marca 2023
Tomasz Śmigiel

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Domaradz

21 kwietnia 2021
Tomasz Śmigiel

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Domaradz na lata 2021-2024.

Czytaj więcej o: Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Domaradz

Numer rachunku bankowego do opłaty za wodę i ścieki

17 czerwca 2020
Tomasz Śmigiel

Numer rachunku bankowego za wodę, ścieki

18 1240 1792 1111 0010 9624 5706

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Domaradz

11 lipca 2019
Tomasz Śmigiel

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług


Rodzaj cen i stawek opłat


W okresie od 11.05.2019r. do 10.05.2020r.


W okresie od 11.05.2020r. do 10.05.2021r.

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m³)

 

5,40

 

5,40

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

 

2,50

 

2,50

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

27 listopada 2018
Tomasz Śmigiel

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

Informacja dla mieszkańców gminy

3 lipca 2018
Tomasz Śmigiel

wodaIstnieje możliwość poboru wody z hydrantu dla mieszkańców gminy, którym brakuje wody.

 

Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców gminy

Wydawanie warunków na przyłącz wodociągowy

17 lutego 2017
Tomasz Śmigiel

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej.
  2. Kopia mapy zasadniczej z naniesiona koncepcją projektowanego przyłącza

 Miejsce załatwienia sprawy:

II piętro pokój nr 22

Tel. 13 43 47 041 wew. 27

 Opłaty:

Nie pobiera się

 Tryb odwoławczy:

Brak

Czytaj więcej o: Wydawanie warunków na przyłącz wodociągowy

Sprawozdania z badań wody

15 lutego 2017
Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12938