Projekty ze środków budżetu państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem

27 maja 2024
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem

W dniu 24.05.2024r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Domaradz a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu w sprawie przekazania Parafii dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem”.

Na realizację zadania Gmina Domaradz przekazała kwotę w wysokości 449 968,06 zł, z czego 98%, tj. 440 968,70 zł są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 2%, tj. 8 999,36 zł są to środki stanowiące udział własny Gminy Domaradz.

 

Czytaj więcej o: Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem

Podpisano umowę na nadbudowę i przebudowę szkoły w Domaradzu

3 kwietnia 2024
Tomasz Bober
Przejdź do - Podpisano umowę na nadbudowę i przebudowę szkoły w Domaradzu

3 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Domaradz podpisał umowę na realizację zadania "Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu". Zadanie będzie realizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Wartość zadania 3 830 807,74 zł.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na nadbudowę i przebudowę szkoły w Domaradzu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap

25 marca 2024
Katarzyna Wójcik

W dniu 14 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”.

Łączny koszt zadania to 6 482 100,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 6 000 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”, zwanego dalej „ zadaniem”, które zostanie zrealizowane w 2 częściach  w następującym zakresie:

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap

Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

13 marca 2023
Tomasz Bober
Przejdź do - Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

13 marca 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu".  Zakres rozbudowy obejmuje: prace remontowe w budynku technicznym niezbędne do demontażu starego i montażu nowego wyposażenia, rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni ścieków dla potrzeb instalacji projektowanych nowych reaktorów SBR oraz zbiornika STO, wykonanie rurociągów technologicznych, wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący ciąg technologiczny, rozbudowę systemu AKPiA, instalacji elektrycznych.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

28 października 2022
Tomasz Bober
Przejdź do - Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra podpisał umowę na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz" z Wykonawcą - Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Realizacja tego zadania przewiedziana jest do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny koszt umowy to 5 190 358,92 zł.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

15 czerwca 2022
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

Polski ładW dniu 14.06.2022 r. Gmina Domaradz otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”.

Wartość dofinansowania wynosi:  5 000 000,00 zł

 

 

Czytaj więcej o: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

15 czerwca 2022
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Polski ładW dniu 14.06.2022 r. Gmina Domaradz otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”.

Wartość dofinansowania wynosi:  5 000 000,00 zł

 

 

Czytaj więcej o: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap

21 marca 2022
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etapW dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Została ona zawarta w wyniku postępowania zakupowego jakie zostało przeprowadzone. Wykonawcą zadania zostało: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Rzeszowa.  

Wartość umowy wynosi: 13 900 008,60 zł

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”.

 

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap

Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa

28 maja 2021
Katarzyna Wójcik

godło flagaW dniu 30.03.2021 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała zapewnienie o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania „Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa”.

Zadanie to finansowane będzie ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami mającymi miejsce w czerwcu 2020 r.

Czytaj więcej o: Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-08
Data publikacji:2021-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7347