Jesteś tutaj: Start / Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

22 kwietnia 2024
Tomasz Śmigiel

W załączniku publikujemy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Czytaj więcej o: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

2 lipca 2019
Tomasz Śmigiel

Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako pojemnik na odpady. Dlatego też, zwracamy się do jej użytkowników, aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne, itp.);
  • zużytych mopów, ścierek, szmat;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
  • odpadków organicznych (np. kości, obierki, pozostałości jedzenia).

 

Czytaj więcej o: Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

Informacja dla przedsiębiorców

4 stycznia 2018
Tomasz Śmigiel

informacja DLA PRZESIĘBIORCÓWInformujemy , iż w dniu 10.01.2018 r. w godz. od 9 00 – 12 00 w pokoju nr 3 budynku Urzędu Gminy prowadzący działalność gospodarczą z terenu Gminy Domaradz, będą mogli zawierać umowy na odbiór odpadów z firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Przypominamy, że właściciele nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, cmentarzem są zobowiązani posiadać umowę z firmą odbierającą odpady wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Domaradz oraz rachunki za wywóz odpadów.

Przypominamy o sprawozdaniach

3 lutego 2017
Tomasz Śmigiel

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) posiadacz odpadów (prowadzący działalność gospodarczą) jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Posiadacz odpadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach ich zagospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 

Zbiorcze zestawienia o odpadach lub o osadach ściekowych należy przekazywać corocznie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do 15 marca roku następującego po roku ewidencyjnym. 

Informacja dla przedsiębiorców

5 stycznia 2017
Tomasz Śmigiel

Informujemy , iż w dniu 10.01.2017r. w godz. od 9 00 – 12 00 w pokoju nr 3 budynku Urzędu Gminy prowadzący działalność gospodarczą z terenu Gminy Domaradz, będą mogli zawierać umowy na odbiór odpadów z firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Przypominamy, że właściciele nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, cmentarzem są zobowiązani posiadać umowę z firmą odbierającą odpady wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Domaradz oraz rachunki za wywóz odpadów.

APEL o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

29 lipca 2016
Katarzyna Wójcik

Apel kanalizacjaKanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako pojemnik na odpady. Dlatego też, zwracamy się do jej użytkowników, aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne, itp.);
  • zużytych mopów, ścierek, szmat;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
  • odpadków organicznych (np. kości, obierki, pozostałości jedzenia).
Czytaj więcej o: APEL o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako śmietnik na odpady. Dlatego też, zwracamy się do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:
• odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, jabłka, warzywa),
• pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, bandaże, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, ściereczki higieniczne itp.),
• zużytych mopów, ścierek, szmat,
• elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.

 

Czytaj więcej o: Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-15
Data publikacji:2015-05-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25580