Jesteś tutaj: Start / Gmina Domaradz / Położenie

Położenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Domaradz położona jest w obrębie Karpat Zachodnich, a dokładniej w obrębie Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego. Pogórze Dynowskie obejmuje prawie cały obszar gminy za wyjątkiem jej krańców zachodnich, które leżą w obrębie Pogórza Strzyżowskiego. Jest to obszar pogórzy niskich z wyniesionymi pasmami niskich gór. Pogórza średnie są tu nieliczne. Składa się on z szerokich, wyrównanych do wysokości 400 - 450 m n.p.m. garbów o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego. Region ten przecina dolina Sanu z dopływami. Podstawową cechą Karpat jest równoległy przebieg grzbietów i obniżeń (o kierunku NW-SE), który jest wiernym odbiciem budowy geologicznej tego obszaru, tzw. fliszu karpackiego.

Domaradz na mapie Polski

Krajobraz charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Przy braku szerszych obniżeń zaznacza się tu wyraźne ukierunkowanie garbów podgórskich i dolin w kierunku NW-SE. Jedynie w części południowej regionu, na pograniczu z Górami Słonnymi i Dołami Jasielsko-Sanockimi, występuje obszar obniżeń terenu. Wysokości bezwzględne wahają się od 220-590 m n.p.m., względne od 50-300 m n.p.m.

Najwyższe wzniesienia występują na terenie miejscowości Golcowa i wahają się na poziomie 455-478 m n.p.m. (Magierów), w miejscowości Barycz na poziomie 480-487 m n.p.m. (Podlas), a w miejscowości Domaradz najwyższe wzniesienia sięgają 405 m n.p.m. (góra Chyb). Cały obszar gminy, wyłączając mały skrawek zachodni położony jest w okolicy poziomicy 300 m n.p.m. Wszystkie miejscowości gminy położone są na terenach podgórskich i pagórkowatych, jedynie część miejscowości Domaradz położona jest w terenie równinnym.

Plan Gminy Domaradz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-18
Data publikacji:2015-05-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:24060